Huisartspraktijk Baars is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0252-672280
Telefoonnummer: 0252-672280
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Klachtenformulier

KLACHTENFORMULIER.

MOCHT U EEN KLACHT HEBBEN OVER ONZE PRAKTIJK IS HET VERSTANDIG OM HIEROVER DIRECT MET DE DOKTER ZELF TELEFONISCH OF MONDELING CONTACT OP TE NEMEN.
NATUURLIJK STAAT HET U OOK VRIJ OM DIT SCHRIFTELIJK TE DOEN!

 

ISO 9001 gecertificeerd

Stichting Deskundigheidsbevordering en
Ondersteuning Kwaliteitsbeleid
Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland

Stichting DOKh

Afdeling Klachtenregeling

Kwakelkade 21f
1823 CL ALKMAAR
Tel. 072 -520 83 25
E-mail: klachtenregeling@dokh.nl
Website: www.dokh.nl

Gebiedsomschrijving (gemeenten)

 

HEEFT U
EEN
KLACHT
OVER UW
HUISARTS?
U kunt hier iets mee doen!
 

Een goed contact met uw huisarts is heel
belangrijk. Ziek zijn is al vervelend genoeg.
Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden
over hun huisarts, maar misschien bent u
over bepaalde zaken minder tevreden.
In deze folder leest u wat u kunt doen met
uw onvrede of klacht over een huisarts die is
aangesloten bij:

de Klachtenregeling
Huisartsenzorg
Noordwest-Nederland

Wat kunt u doen met uw klacht?

Hieronder staan de mogelijkheden binnen de
klachtenregeling beschreven, van het voortraject
tot aan klachtbehandeling door de
klachtencommissie.
U bent niet verplicht om alle hier genoemde
stappen te doorlopen. Onderzoek heeft alleen
wel geleerd dat het bespreken van een klacht
met de huisarts zelf, klachtopvang en/of bemiddeling
vaak tot een bevredigender
oplossing leiden dan klachtbehandeling door
de klachtencommissie. Wanneer u geen
gebruik wilt maken van het voortraject of als
het voortraject niet naar tevredenheid is
verlopen, dan kan klachtbehandeling door de
klachtencommissie plaatsvinden.

Voortraject

Klachtencommissie

4. Behandeling door de klachtencommissie
Klachtbehandeling gebeurt door de klachtencommissie.
De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke
voorzitter, een lid op voordracht van een patiëntenorganisatie
en een lid namens de beroepsgroep huisartsen.
De klachtencommissie oriënteert zich op de klacht, hoort
partijen en komt tot een uitspraak over de gegrondheid
van de klacht en waar nodig tot een advies aan de
huisarts. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen,
verzamelt de klachtencommissie alle informatie die
nodig is. Misschien is het nodig om (een deel van) uw
dossier bij de huisarts op te vragen. Hiervoor wordt eerst
uw toestemming gevraagd. Tijdens een zitting van de
klachtencommissie worden u en uw huisarts in de
gelegenheid gesteld een en ander mondeling toe te
lichten. U kunt zich laten bijstaan door een adviseur. Als
u behandeling door de klachtencommissie wenst, dan
dient u uw klacht schriftelijk in te dienen. De klachtencommissie
neemt géén schadeclaims in behandeling.
Het adres van de klachtencommissie staat op de andere
zijde van deze folder.

Kosten

Aan klachtbemiddeling en klachtbehandeling
door de klachtencommissie zijn geen kosten
verbonden.

Privacy

Alle betrokkenen bij de klachtenregeling gaan
zorgvuldig met uw privacy om!

Voor wie geldt deze klachtenregeling?

De regeling geldt voor huisartsen, die zich als
deelnemer van de klachtenregeling hebben
aangemeld bij de Klachtenregeling Huisartsenzorg
Noordwest-Nederland.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie over de klachtenregeling
en het klachtreglement is te downloaden op
www.dokh.nl.
Ook is hier informatie te vinden over waar u
nog meer met uw klacht terecht kunt.

1. Bespreken
Bespreek de klacht
met uw huisarts!

2. Klachtopvang
Maak gebruik
van klachtopvang!


3. Klachtbemiddeling
Doe een beroep
op de klachtbemiddelaar!


4. Klachtbehandeling
Laat uw klacht behandelen
door de klachtencommissie!

1. De klacht bespreken met uw huisarts
Probeert u eerst het probleem met uw huisarts te
bespreken. Dat kan ook wanneer de klacht over de
praktijkassistent of de waarnemer gaat. Als uw
huisarts niet weet dat u ontevreden bent, dan kan hij
of zijook niet proberen de klacht opte lossen.

2. Klachtopvang
Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn en/of
advies over wat u met uw klacht kunt doen of hulp bij
het opstellen van uw klacht?
Voor klachtopvang wordt u verwezen naar de hiervoor
bestemde onafhankelijke (patiënten) organisaties.
Een overzicht van instanties die zich met klachtopvang
bezig houden, is te vinden op de website van DOKh.

3. Klachtbemiddeling
De klachtbemiddelaar probeert in goed overleg met u
en degene over wie geklaagd wordt te komen tot een
oplossing van de klacht. Klachtbemiddelaars kunnen
op uw verzoek worden ingeschakeld door DOKh of
door de instantie die de klachtopvang verzorgt.

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.


Contact

Spoednummer 0252-628099
 

Huisartspraktijk Baars

Lucas Bolsstraat 10
2152 CZ NIEUW VENNEP
Telefoon:
0252-672280
Receptenlijn:
09004433222
Fax:
0252-689144
KvK:
72444320
j.baars@mclucasbols.nl
Routebeschrijving >