Andere spreekuren

Wrattenspreekuur  in overleg met de assistente.

  • Diabetesspreekuur : bij de praktijkverpleegkundige Debbie Kneefel op woensdag en donderdagochtend ; 1x per jaar bij de dokter.
  • Astma/ COPD spreekuur: bij praktijkverpleegkundige Monique op dinsdag.
  • Cvrm ( hart en vaatziekten) spreekuur; bij Monique op dinsdag.
  • Hypertensiespreekuur 3 maandelijks bij de assistente of praktijkverpleegkundige; 1x per jaar bij de dokter.
  • Stoppen met roken: dinsdagmiddag bij Monique.
  • Avondspreekuur wekelijks op maandagavond van 18-20u; afspraak via de assistente